Tụ điện

Tụ 10uf50v

2.880₫

Tụ hóa 100uf 100v

1.440₫

Tụ 10% 0805 10pcs

4.800₫

Tụ tantalum 107

2.500₫

Tụ hóa 470uf 25v

500₫

Tụ hóa 470uf 35v

1.500₫

Tụ gốm 104j 630v

2.000₫

Tụ gốm 105j 400v

2.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: